Saku valla alevike ja külade 100 maakivi park

Eesmärgiks on kokku koguda 100 maakivi erinevatest valla küladest ja alevikest ning paigutada nad looduskaunisse kohta Keila jõe äärde, Kiisa Vabaajakeskuse taha. Iga küla ja alevik toob vähemalt viis maakivi, läbimõõduga 60cm. Kivide kogumid paigutatakse valla kaardi järgi ja tähistatakse vastava küla või aleviku nimetahvliga. Täiendava infona lisatakse Saku valla küladekaart, mille järgi saab mängida …