Kiisa aleviku ja MTÜ Kodukoht Kiisa üldkoosolek

Hea Kiisa elanik! Kiisa aleviku ja MTÜ Kodukoht Kiisa üldkoosolek toimub 9.aprill 2018 kell 19.00 – 21.00 KIISA VABAAJAKESKUSES Külalisesinejad Saku vallavalitsusest  ja Saku Maja AS-st. Algatatud Saku valla üldplaneeringu muutmine  ja Kiisa kogukonna huvid sellega seoses. Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni projekti tänane seis ja lähitulevik Kiisa alevikus. MTÜ Kodukoht Kiisa üldkoosoleku päevakava: MTÜ Kodukoht Kiisa …